logo

Zapraszamy do Pradni pierwszego kontaktu, gdzie doświadczony zespół lekarzy rodzinnych oraz pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych z troską zadba o Twoje zdrowie. Podstawowa opieka zdrowotna w ramach NFZ. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania.

Świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

  • profilaktykę chorób, w tym badania iporady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
  • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
  • udzielanie porad w eczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
  • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym
  • orzekanie o stanie zdrowia,
  • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

 

Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na badanie USG?

Do niedawna lekarz rodzinny mógł wystawić jedynie skierowanie na USG jamy brzusznej. Od 1. stycznia 2015 roku w związku z wprowadzeniem nowego rozporządzenia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w ramach diagnostyki ultrasonograficznej może wystawić skierowania na następujące badania:
– USG głowy/szyi (USG tarczycy i przytarczyc, USG węzłów chłonnych i szyi, USG ślinianek, USG krtani);
– USG klatki piersiowej (USG piersi, USG płuc, USG śródpiersia, USG jamy opłucnej, USG klatki piersiowej, USG klatki piersiowej – inne);
– USG przewodu pokarmowego (USG przełyku, USG przewodu pokarmowego – inne);
– USG układu moczowego (USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego);
– USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej (USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, USG gruczołu krokowego);
– inna diagnostyka ultrasonograficzna (USG węzłów chłonnych, USG moszny, w tym jąder i najądrzy).

Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na rezonans magnetyczny?

Lekarz rodzinny nie może wystawić skierowania na badania rezonansu magnetycznego. Skierowanie na wykonanie badania z grupy rezonans magnetyczny może wystawić lekarz specjalista przyjmujący w poradniach udzielających świadczeń w ramach NFZ.

Średnia ocena: Brak głosów

Ilość oddanych głosów: 0

Wybierz ocenę aby zagłosować