logo

Nowa Książeczka Zdrowia Dziecka

Od 1 stycznia 2016 roku Minister Zdrowia wprowadził obowiązek wydawania noworodkom Książeczki Zdrowia Dziecka. Przypomnijmy, że w ostanich latach był to dokumenten nieobligatoryjny. Obecnie szpitale położnicze zostały zobowiazane do wydawania ksiżęczek opiekunom prawnym każdego z noworodków. Koszt przygotowania 66 stronicowego dokumentu został przesunięty na szpitale położnicze, zatem rodzice otrzymają dokument całkowicie za darmo.