logo
Dokument bez tytułu
Tabela 1 - podstawowe dane dotyczące grupy JGP
Dane ogólne
Kod produktu jednostkowego 5.51.01.0013001
Liczba pacjentów 294994
Liczba hospitalizacji 295118
Współczynnik rehospitalizacji 1,00
Udział hospitalizacji (%) 4,11
Udział wystąpień w sekcji (%) 32,68
Długość hospitalizacji - mediana (dni) 4
Długość hospitalizacji - dominanta (dni) 3
Średnia wartość grupy (zł) 1 714,05
Średnia wartość hospitalizacji (zł) 1 741,44
Średnia wartość jednostek grupy (pkt) 32,99
Średnia wartość jednostek hospitalizacji (pkt) 33,52